Pevnosť karabín

Pre správne pochopenie pevnosti karabín, je potrebné vedieť pomenovať časti karabín, ktorým sme sa venovali v poslednom článku. Označenie pevnosti karabín Podľa európskej normy, je výrobca povinný uvádzať pevnosť karabíny na jej tele.  Pokiaľ karabína nemá uvedenú pevnosť na tele alebo nie je čitateľná = karabína nie je vhodná na používanie.  Na obrázku môžete toto označenie vidieť, viete ale čo jednotlivé označenia znamenajú ?  Druhy zaťaženia Výrobca uvádza pevnosť karabíny v 3 smeroch :  Major axis loading  Minor axis loading  Carabiner with open gate (karabína s otvorenou bránou)  Na obrázku môžete vidieť, kde sa nachádza Major a Minor axis.    Kedže z prechádzajúceho článku vieme,...