Karabína a jej časti

Úvod do sveta karabín Karabína je otvárateľné zariadenie, ktoré slúži na spojenie komponentov v systéme.V aerial prevažne na spojenie akrobatického náradia ku závesnému bodu. Časti karabíny Pre lepšie pochopenie rôznych druhov karabín potrebujeme vedieť jej časti:  žltá – „spine“ – chrbtica karabíny  červená – „gate“ – brána karabíny  zelená – „nose“ – nos karabíny Detailný pohľad na nos karabíny Najsilnejšou časťou karabíny je chrbtica. Tvar karabíny vplýva najviac na pozíciu chrbtice v systéme a podľa nej poznáme tieto najčastejšie druhy karabín: D shape  Oval  Pear shape  Podrobnejšie ich rozoberiem v ďalších článkoch. Každý druh karabíny má svoje využitie a účel, existuje len nesprávny výber karabíny. 

Pevnosť karabín

Pre správne pochopenie pevnosti karabín, je potrebné vedieť pomenovať časti karabín, ktorým sme sa venovali v poslednom článku. Označenie pevnosti karabín Podľa európskej normy, je výrobca povinný uvádzať pevnosť karabíny na jej tele.  Pokiaľ karabína nemá uvedenú pevnosť na tele alebo nie je čitateľná = karabína nie je vhodná na používanie.  Na obrázku môžete toto označenie vidieť, viete ale čo jednotlivé označenia znamenajú ?  Druhy zaťaženia Výrobca uvádza pevnosť karabíny v 3 smeroch :  Major axis loading  Minor axis loading  Carabiner with open gate (karabína s otvorenou bránou)  Na obrázku môžete vidieť, kde sa nachádza Major a Minor axis.    Kedže z prechádzajúceho článku vieme,...