Karabína a jej časti

Úvod do sveta karabín Karabína je otvárateľné zariadenie, ktoré slúži na spojenie komponentov v systéme.V aerial prevažne na spojenie akrobatického náradia ku závesnému bodu. Časti karabíny Pre lepšie pochopenie rôznych druhov karabín potrebujeme vedieť jej časti:  žltá – „spine“ – chrbtica karabíny  červená – „gate“ – brána karabíny  zelená – „nose“ – nos karabíny Detailný pohľad na nos karabíny Najsilnejšou časťou karabíny je chrbtica. Tvar karabíny vplýva najviac na pozíciu chrbtice v systéme a podľa nej poznáme tieto najčastejšie druhy karabín: D shape  Oval  Pear shape  Podrobnejšie ich rozoberiem v ďalších článkoch. Každý druh karabíny má svoje využitie a účel, existuje len nesprávny výber karabíny.