Pevnosť karabín

Pre správne pochopenie pevnosti karabín, je potrebné vedieť pomenovať časti karabín, ktorým sme sa venovali v poslednom článku.

Označenie pevnosti karabín

Podľa európskej normy, je výrobca povinný uvádzať pevnosť karabíny na jej tele. 

Pokiaľ karabína nemá uvedenú pevnosť na tele alebo nie je čitateľná = karabína nie je vhodná na používanie. 

Na obrázku môžete toto označenie vidieť, viete ale čo jednotlivé označenia znamenajú ? 

Druhy zaťaženia

Výrobca uvádza pevnosť karabíny v 3 smeroch : 
  • Major axis loading 
  • Minor axis loading 
  • Carabiner with open gate (karabína s otvorenou bránou) 
Na obrázku môžete vidieť, kde sa nachádza Major a Minor axis. 

 

Kedže z prechádzajúceho článku vieme, že chrbtica je najsilnejšou časťou karabíny, tak v Major axis loading bude karabína zaťažená čo najbližšie ku chrbtici. 

Najslabšia časť je brána a tak najväčšie povolené zaťaženie v Minor axis loading je omnoho menšie ako Major axis loading. 

Prečo je veľmi dôležitý nos karabíny ? 

Nos slúži na úplne zatvorenie karabíny, kde v Major axis loading je karabína úplne zatvorená. Akonáhle necháme bránu otvorenú, karabína už nie je celok a tak povolené zaťaženie otvorenej karabíny je omnoho menšie ako Major axis loading.

Príklad

Rozlíšili ste označenia pevnosti správne ? 

Vrchná karabína : 

  • Major axis = 27 kN 
  • Minor axis = 8 kN 
  • Open gate = 7 kN 

Spodná karabína 

  • Major axis = 30 kN 
  • Minor axis = 9 kN 
  • Open gate = 8 kN 

Nezabúdajte, že pri karabinách je uvedená Minimum breaking strength.

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *