Karabína a jej časti

Úvod do sveta karabín Karabína je otvárateľné zariadenie, ktoré slúži na spojenie komponentov v systéme.V aerial prevažne na spojenie akrobatického náradia ku závesnému bodu. Časti karabíny Pre lepšie pochopenie rôznych druhov karabín potrebujeme vedieť jej časti:  žltá – „spine“ – chrbtica karabíny  červená – „gate“ – brána karabíny  zelená – „nose“ – nos karabíny Detailný pohľad na nos karabíny Najsilnejšou časťou karabíny je chrbtica. Tvar karabíny vplýva najviac na pozíciu chrbtice v systéme a podľa nej poznáme tieto najčastejšie druhy karabín: D shape  Oval  Pear shape  Podrobnejšie ich rozoberiem v ďalších článkoch. Každý druh karabíny má svoje využitie a účel, existuje len nesprávny výber karabíny. 

Pevnosť karabín

Pre správne pochopenie pevnosti karabín, je potrebné vedieť pomenovať časti karabín, ktorým sme sa venovali v poslednom článku. Označenie pevnosti karabín Podľa európskej normy, je výrobca povinný uvádzať pevnosť karabíny na jej tele.  Pokiaľ karabína nemá uvedenú pevnosť na tele alebo nie je čitateľná = karabína nie je vhodná na používanie.  Na obrázku môžete toto označenie vidieť, viete ale čo jednotlivé označenia znamenajú ?  Druhy zaťaženia Výrobca uvádza pevnosť karabíny v 3 smeroch :  Major axis loading  Minor axis loading  Carabiner with open gate (karabína s otvorenou bránou)  Na obrázku môžete vidieť, kde sa nachádza Major a Minor axis.    Kedže z prechádzajúceho článku vieme,...

Typy karabín podľa tvaru

S akými typmi karabín sa najčastejšie stretávame? Najznámejšie tvary karabín Tvar karabíny ovplyvňuje: silu karabíny v Major Axis   rozloženie zaťaženia  svetlosť karabíny (veľkosť otvorenia brány)  kapacitu  atď.   D Shape svojím tvarom polohuje záťaž ku chrbtici, najsilnejšej časti karabíny Oval vďaka svojmu tvaru rozdelí záťaž rovnomerne medzi bránu a chrbticu a má menšie nebezpečie pretočenia  Pear shape / HMS vďaka rozšírenej vrchnej časti, je vhodná na vytvorenie spojenia s prvkom, ktorý má širokú dotykovú plochu (úväz, steelflex a pod.)   Každý tvar karabíny má svoj účel a tak je veľmi dôležité si vybrať správny tvar karabíny pre Vašu prácu. Dávajtesi pozor! Rôzne tvary karabín často navádzajú...

Typy karabín podľa uzatvorenia brány

Podľa uzatvárania brány rozlišujeme najčastejšie nasledovné typy karabín: Screw gate  Dual lock  Tri-act lock  Screw gate  – karabínu po uzatvorení musíme po uchytení zašróbovať Dual Lock – k otvoreniu musíme použiť dva pohyby – po uvoľnení brány sa karabína automaticky uzamkne Tri-act lock – k otvoreniu musíme použiť tri pohyby – po uvoľnení brány sa karabína automaticky uzamkne Výber karabín Pri výbere karabín musíme zohladniť množstvo faktorov ako napríklad:  čas pri inštalácií náradia – upevnenie pred tréningom alebo počas show prostredie  skúsenosti používateľa  použitie – jednorázová alebo permanentná inštalácia  dostupnosť pri kontrole – ťažko alebo ľahko dostupné  mnoho ďalších