Karabína a jej časti

Úvod do sveta karabín Karabína je otvárateľné zariadenie, ktoré slúži na spojenie komponentov v systéme.V aerial prevažne na spojenie akrobatického náradia ku závesnému bodu. Časti karabíny Pre lepšie pochopenie rôznych druhov karabín potrebujeme vedieť jej časti:  žltá – „spine“ – chrbtica karabíny  červená – „gate“ – brána karabíny  zelená – „nose“ – nos karabíny Detailný pohľad na nos karabíny Najsilnejšou časťou karabíny je chrbtica. Tvar karabíny vplýva najviac na pozíciu chrbtice v systéme a podľa nej poznáme tieto najčastejšie druhy karabín: D shape  Oval  Pear shape  Podrobnejšie ich rozoberiem v ďalších článkoch. Každý druh karabíny má svoje využitie a účel, existuje len nesprávny výber karabíny. 

Pevnosť karabín

Pre správne pochopenie pevnosti karabín, je potrebné vedieť pomenovať časti karabín, ktorým sme sa venovali v poslednom článku. Označenie pevnosti karabín Podľa európskej normy, je výrobca povinný uvádzať pevnosť karabíny na jej tele.  Pokiaľ karabína nemá uvedenú pevnosť na tele alebo nie je čitateľná = karabína nie je vhodná na používanie.  Na obrázku môžete toto označenie vidieť, viete ale čo jednotlivé označenia znamenajú ?  Druhy zaťaženia Výrobca uvádza pevnosť karabíny v 3 smeroch :  Major axis loading  Minor axis loading  Carabiner with open gate (karabína s otvorenou bránou)  Na obrázku môžete vidieť, kde sa nachádza Major a Minor axis.    Kedže z prechádzajúceho článku vieme,...

Typy karabín podľa tvaru

S akými typmi karabín sa najčastejšie stretávame? Najznámejšie tvary karabín Tvar karabíny ovplyvňuje: silu karabíny v Major Axis   rozloženie zaťaženia  svetlosť karabíny (veľkosť otvorenia brány)  kapacitu  atď.   D Shape svojím tvarom polohuje záťaž ku chrbtici, najsilnejšej časti karabíny Oval vďaka svojmu tvaru rozdelí záťaž rovnomerne medzi bránu a chrbticu a má menšie nebezpečie pretočenia  Pear shape / HMS vďaka rozšírenej vrchnej časti, je vhodná na vytvorenie spojenia s prvkom, ktorý má širokú dotykovú plochu (úväz, steelflex a pod.)   Každý tvar karabíny má svoj účel a tak je veľmi dôležité si vybrať správny tvar karabíny pre Vašu prácu. Dávajtesi pozor! Rôzne tvary karabín často navádzajú...